gazy cieplarniane

Potrzebujemy narodowego programu ochrony przed suszą


Tegoroczne lato, podobnie zresztą jak w zeszłym roku, pokazało jak dramatycznym problemem staje się w Polsce susza. Dotyka ona już nie tylko rolników, ale także przedstawicieli innych sektorów gospodarki oraz zwykłych ludzi. W coraz większej ilości polskich miejscowości i wsi trzeba wprowadzać...

Rządy państw UE chowają głowy w piasek


Ministrowie środowiska przyjęli stanowisko w kwestii rozporządzenia ESR podczas dzisiejszej Rady ds. Środowiska (ENVI). Zaproponowane zapisy są rozmydlone i nie ograniczą emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS w takim stopniu, aby przyczynić się do zrealizowania celów Porozumienia...

Szczyt klimatyczny w 2018 roku odbędzie się w Katowicach


Ogłoszono miejsce kolejnego szczytu klimatycznego. Globalne obrady podczas COP24 odbędą się w stolicy Śląska. Eksperci podkreślają, że jest to szansa dla Polski, aby pokazać społeczności międzynarodowej, że jesteśmy w stanie dokonać transformacji niskoemisyjnej regionu górniczego.

Cele redukcji emisji dla państw członkowskich UE w sektorach non-ETS


Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki przygotował krótki briefing odnośnie "Propozycji celów i rocznych limitów emisji gazów cieplarnianych dla krajów członkowskich UE po roku 2020 w odniesieniu do sektorów non-ETS", który zawiera rekomendacje dla Koalicji Klimatycznej.

ONZ wzywa do zwiększenia celów redukcji gazów cieplarnianych


Obecne cele redukcji gazów cieplarnianych państw (tzw. INDC) są daleko niewystarczające. Mogą spowodować wzrost średniej temperatury globalnej nawet do 3,4 stopnia Celsjusza. ONZ wzywa strony porozumienia paryskiego do podniesienia zobowiązań.

KE ogłosiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych


Komisja Europejska przedstawiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych krajów członkowskich w sektorach nieobjętych systemem EU ETS. Komunikat dotyczy podziału zobowiązań, wynikających z polityki klimatycznej UE 2030, zakładającej, że w latach 2021-2030 UE ograniczy emisje o...

Polska źle wykorzystuje darmowe uprawnienia do emisji CO2 dla elektroenergetyki


Aż 70% projektów realizowanych przez spółki energetyczne w zamian za bezpłatne przydziały do emisji gazów cieplarnianych obejmują infrastrukturę węglową, a jedynie 10% to inwestycje w źródła odnawialne.

Udział społeczeństwa w transformacji niskoemisyjnej jest konieczny


Na konferencji poświęconej planowaniu ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza eksperci podkreślali potrzebę większego zaangażowania społeczeństwa w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym.

Encyklika Laudato Si' inspiracją badań i działań z zakresu ochrony środowiska


Katedra Ochrony Środowiska SGGW, Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW oraz Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa serdecznie zapraszają na konferencję „Encyklika «Laudato Si'» inspiracją badań i działań z zakresu ochrony środowiska”, która odbędzie się 16 marca 2016 roku, w...

Rola obywateli w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej


Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą planowaniu działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Podczas wydarzenia zostaną omówione wyzwania i korzyści związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym oraz sposoby angażowania...

Brak efektywności w rządzie


Biznes, związki zawodowe, organizacje społeczne i Koalicja Klimatyczna apelują do premier Kopacz o znaczące przyspieszenie prac rządu nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. Dalsze opóźnienia w przyjęciu tego aktu prawnego mogą narazić Polskę na kary finansowe, nałożone przez Komisję...

Nie tylko Europa redukuje emisje!


Kolejne pozytywne sygnały na polu walki ze zmianami klimatu docierają ze wszystkich stron świata. 30 czerwca Chiny ogłosiły swoje cele w zakresie redukcji emisji, a USA i Brazylia wzmocniły swoje.

W 10 dni do Paryża


11 czerwca w Bonn zakończyła się kolejna runda negocjacji klimatycznych ONZ. Poruszano kwestię nowego globalnego porozumienia w sprawie ochrony klimatu, dyskutowano o celu 2 stopni Celcjusza, a niektóre kraje przedstawiły krzepiące plany redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Decyzja w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 zapadnie w tym roku


Spotkanie Rady Europejskiej, które odbyło się w ubiegły piątek nie przyniosło konkretnych ustaleń w kwestii nowych celów redukcyjnych UE. Wspólnota nie rezygnuje jednak z ambitnych celów po roku 2020. Zdecyduje o tym do października 2014 roku.

Koalicja Klimatyczna oceniła cele KE na 2030 rok


Część propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską w komunikacie dotyczącym ram politycznych na lata 2020 - 2030 dotyczących klimatu i energii Koalicja Klimatyczna ocenia jako zbyt mało ambitne /lub zbyt słabe/ w stosunku do potrzeb.

Szansa na dobry klimat dla UE


Komisja Europejska przedstawiła „Białą księgę” dotyczącą unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Koalicja Klimatyczna zaapelowała w związku z tym o przyjęcie ambitnych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawę efektywności...

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji to bubel prawny


Koalicja Klimatyczna krytycznie ocenia projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji z dnia 10 grudnia 2013 r. Jej zdaniem nie transponuje on we właściwy sposób postanowień Dyrektywy 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009.

Fundusze unijne – nie wyrzućmy ich w błoto


Jak wydawane będą środki unijne na ochronę środowiska, transport i energetykę w latach 2014-2020? Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć rozpoczyna cykl 16 regionalnych debat, mających na celu uwzględnienie postulatów organizacji pozarządowych w procesie programowania przyszłych Regionalnych...

Efektywniej o efektywności, czyli jak wdrożyć dyrektywę EED w Polsce


Koalicja Klimatyczna i WWF Polska we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przygotowały przewodnik po wdrożeniu nowej dyrektywy efektywnościowej pt. „Efektywniej o efektywności, czyli jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie...

Bezczynność w sprawie klimatu przyniesie katastrofalne skutki


Zaprezentowany w Sztokholmie raport IPCC nie pozostawia złudzeń. Odpowiedzialność człowieka za zmiany klimatu jest bezdyskusyjna. Jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy natychmiast przyśpieszyć i wzmocnić działania redukujące emisje.

W jaki sposób nasz dom wpływa na klimat?


Jaki jest udział budynków w emisji gazów cieplarnianych na świecie? Czy nasz dom może mieć wpływ na ochronę klimatu? Poprawne odpowiedzi na te pytania już po raz czwarty zostaną nagrodzone ekoupominkami, w kolejnej edycji konkursu Energooszczędne 4 kąty.

Nowe publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju


„Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje” to najnowsza publikacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Prezentuje ona zależność pomiędzy poprawą efektywności energetycznej gospodarstw domowych a programami adresowanymi do zagrożonych ubóstwem...

Konsultacje KE ws. polityki klimatyczno-energetycznej do 2030


Koalicja Klimatyczna apeluje o podjęcie przez Unię Europejską bardziej zdecydowanych działań i konsekwentne kontynuowanie ich do roku 2030 oraz dalej do roku 2050. UE musi ograniczać emisję gazów cieplarnianych i jednocześnie budować niskoemisyjną zrównoważoną gospodarkę.

Wspierajmy młodych w kupowaniu mieszkań energooszczędnych!


Stanowisko WWF Polska i Koalicji Klimatycznej w sprawie nowego programu przygotowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pod nazwą „Mieszkanie dla Młodych”.

List otwarty do Ministrów Finansów państw członkowskich UE


Koalicja Klimatyczna podpisała apel przygotowany przez organizację Transport & Environment (T&E) w sprawie zwiększenia opodatkowania paliw transportowych przez Unię Europejską. Taka decyzja służyć ma zwiększeniu efektywnego wykorzystania paliw kopalnych, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych...

Największa Konferencja Klimatyczna ONZ znowu w Polsce


Podczas odbywającej się właśnie 18. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP18) w Doha w Katarze, postanowiono, że następny Szczyt Klimatyczny (COP19) odbędzie się w Polsce. Za rok do Warszawy może przybyć nawet 30 tysięcy gości, w tym delegacje niemal...

Polska przyłącza się do europejskiej kampanii


Ponad 50 proc. Europejczyków deklaruje podejmowanie działań na rzecz poprawy klimatu. W celu promowania dobrych postaw oraz dostarczenia społeczeństwu wiedzy i praktycznych rozwiązań Komisja Europejska rozpoczyna kampanię „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada”. Partnerami kampanii w...

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej