emisja

Polska bez węgla do 2030


Koalicja Klimatyczna wzywa polskich polityków wszystkich opcji politycznych do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku. Pod dokumentem podpisały się 24 organizacje pozarządowe.

Czas zmniejszyć liczbę diesli w miastach


Po europejskich drogach jeździ ponad 40 milionów silnie zanieczyszczających diesli. Krajowe organy udzielające homologacji nie są zainteresowane zobowiązaniem producentów samochodów do modernizacji aut. W rezultacie miasta stały się ostatnią linią obrony w walce o czyste powietrze i rozwiązanie...

Zanieczyszczający płaci, ale nie w Polsce


Organizacje pozarządowe i instytucje apelują do wicepremiera Mateusza Morawieckiego o rozszerzenie systemu opłat drogowych viaTOLL oraz wprowadzenie norm emisyjnych i paliwowych dla samochodów ciężarowych.

Cele redukcji emisji dla państw członkowskich UE w sektorach non-ETS


Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki przygotował krótki briefing odnośnie "Propozycji celów i rocznych limitów emisji gazów cieplarnianych dla krajów członkowskich UE po roku 2020 w odniesieniu do sektorów non-ETS", który zawiera rekomendacje dla Koalicji Klimatycznej.

Jak zredukować emisje w transporcie drogowym


W Komisji Europejskiej trwają prace nad komunikatem nt. dekarbonizacji sektora transportu oraz nową Dyrektywą ESD, traktującą o podzieleniu między państwa członkowskie zobowiązań, wynikających z założonego na 2030 rok unijnego celu 30% redukcji emisji (względem 2005 r.) w sektorach non-ETS. Czyżby...

Zmiany w systemie handlu emisjami CO2


8 lipca Parlament Europejski przyjął reformę systemu handlu emisjami (EU ETS), który zacznie funkcjonować od 2019 roku. Jest to krok w dobrym kierunku dla polityki klimatycznej. Niestety większość polskich eurodeputowanych głosowała przeciwko nowym przepisom.

Ambitne cele klimatyczne to większe bezpieczeństwo energetyczne


Ambitne cele klimatyczne i energetyczne mogą pozwolić na zmniejszenie importu surowców energetycznych nawet o 45 procent do roku 2030 – wynika z raportu Greenpeace „W stronę zrównoważonych i niezależnych dostaw energii w Europie”.

Decyzja w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 zapadnie w tym roku


Spotkanie Rady Europejskiej, które odbyło się w ubiegły piątek nie przyniosło konkretnych ustaleń w kwestii nowych celów redukcyjnych UE. Wspólnota nie rezygnuje jednak z ambitnych celów po roku 2020. Zdecyduje o tym do października 2014 roku.

Greenpeace skarży Program Polskiej Energetyki Jądrowej


Greenpeace podejmie prawne przeciwko niedostatecznemu przygotowaniu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Opublikowana ekspertyza na temat skutków awarii jądrowych na Pomorzu potwierdza wątpliwości społeczeństwa wyrażone w konsultach i nie uwzględnione przez rząd. Ekolodzy wzywają PGE EJ1 do...

Koalicja Klimatyczna oceniła cele KE na 2030 rok


Część propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską w komunikacie dotyczącym ram politycznych na lata 2020 - 2030 dotyczących klimatu i energii Koalicja Klimatyczna ocenia jako zbyt mało ambitne /lub zbyt słabe/ w stosunku do potrzeb.

Szansa na dobry klimat dla UE


Komisja Europejska przedstawiła „Białą księgę” dotyczącą unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Koalicja Klimatyczna zaapelowała w związku z tym o przyjęcie ambitnych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawę efektywności...

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji to bubel prawny


Koalicja Klimatyczna krytycznie ocenia projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji z dnia 10 grudnia 2013 r. Jej zdaniem nie transponuje on we właściwy sposób postanowień Dyrektywy 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009.

COP19 poniżej oczekiwań, ale jest szansa na porozumienie


Światowe porozumienie klimatyczne nadal jest możliwe. W końcowym dokumencie udało się zawrzeć konkretne kroki, które wszystkie państwa powinny podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat.

Polska prezydencja na COP jest nieskuteczna


Koalicja Klimatyczna oceniła polską prezydencję. Według jej przedstawicieli zapowiadany na otwarciu szczytu sukces negocjacyjny naszej prezydencji oddala się coraz bardziej.

WWF i największe organizacje pozarządowe opuszczają szczyt klimatyczny


Największe organizacje pozarządowe zdecydowały o opuszczeniu szczytu klimatycznego w Warszawie. Wiąże się to z brakiem postępu w negocjacjach międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Wśród organizacji, które zdecydowały o opuszczeniu Stadionu Narodowego, jest międzynarodowa...

Węglowa bankowość osłabia nasz klimat


Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski znalazły się w „brunatnym rankingu” banków finansujących kopalnie węgla zaprezentowanym 15 listopada podczas COP19.

Ekolodzy chcą rozmawiać z rządem o energetyce


Departament Analiz Strategicznych przy Kancelarii Premiera opublikował dokument „Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060”. Organizacje skupione w Koalicji Klimatycznej mają nadzieję, że rozpocznie on debatę o przyszłości polskiej energetyki.

Co przyniesie światu i Polsce szczyt klimatyczny


Szczyt klimatyczny (COP19) w Warszawie powinien służyć jak najszybszemu osiągnięciu międzynarodowego porozumienia w sprawie polityki klimatycznej i redukcji globalnych emisji dwutlenku węgla – uważa międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF.

Efektywniej o efektywności, czyli jak wdrożyć dyrektywę EED w Polsce


Koalicja Klimatyczna i WWF Polska we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przygotowały przewodnik po wdrożeniu nowej dyrektywy efektywnościowej pt. „Efektywniej o efektywności, czyli jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie...

Apel do premiera o rezygnację z rozbudowy elektrowni Opole


Przed rozpoczęciem konferencji klimatycznej COP19 w Warszawie ekologiczne organizacje pozarządowe zaapelowały do premiera o ostateczne wycofanie się z planów rozbudowy elektrowni Opole. Jej realizacja spowoduje zwiększenie emisji dwutlenku węgla o 9 mln ton rocznie.

Bezczynność w sprawie klimatu przyniesie katastrofalne skutki


Zaprezentowany w Sztokholmie raport IPCC nie pozostawia złudzeń. Odpowiedzialność człowieka za zmiany klimatu jest bezdyskusyjna. Jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy natychmiast przyśpieszyć i wzmocnić działania redukujące emisje.

Konferencja Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki NIE”


Ogólnopolska Koalicja „Rozwój Tak – Odkrywki NIE” zorganizowała międzynarodową konferencję „Wpływ spalania węgla na zdrowie”, która odbyła się w piątek, 27 września 2013 r., w Domu Kultury w Gubinie, ul. Westerplatte 14.

Elektrownia Północ zagrozi przyrodzie Wisły


Organizacje ekologiczne składają wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni „Północ” – największej planowanej elektrowni węglowej w Europie. Zawiera ona rażące błędy i zagraża najcenniejszym gatunkom ryb występujących w dolnym biegu Wisły.

Energetyka obywatelska zamiast rozbudowy elektrowni Opole


„A gdyby zamiast rozbudowywać elektrownię Opole postawić na energetykę obywatelską?” – z tym pytaniem Koalicja Klimatyczna zwróciła się do profesora Jana Popczyka. W odpowiedzi ekspert przygotował ekspertyzę „Czy budowa dwóch bloków elektrowni Opole jest zasadna?”.

W jaki sposób nasz dom wpływa na klimat?


Jaki jest udział budynków w emisji gazów cieplarnianych na świecie? Czy nasz dom może mieć wpływ na ochronę klimatu? Poprawne odpowiedzi na te pytania już po raz czwarty zostaną nagrodzone ekoupominkami, w kolejnej edycji konkursu Energooszczędne 4 kąty.

Nowe publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju


„Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje” to najnowsza publikacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Prezentuje ona zależność pomiędzy poprawą efektywności energetycznej gospodarstw domowych a programami adresowanymi do zagrożonych ubóstwem...

Konsultacje KE ws. polityki klimatyczno-energetycznej do 2030


Koalicja Klimatyczna apeluje o podjęcie przez Unię Europejską bardziej zdecydowanych działań i konsekwentne kontynuowanie ich do roku 2030 oraz dalej do roku 2050. UE musi ograniczać emisję gazów cieplarnianych i jednocześnie budować niskoemisyjną zrównoważoną gospodarkę.

Polskie elektrownie węglowe zabijają niemal 5400 osób rocznie


Liczby są nieubłagane. Zgodnie z raportem Greenpeace polskie elektrownie i elektrociepłownie spalające węgiel kamienny i brunatny powodują rocznie śmierć ponad 5 tysięcy osób. To tak jakby, co roku z mapy Polski znikało kolejne miasteczko.

Oddalenie skargi Fundacji ClientEarth dotyczącej elektrowni Opole


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w dniu 19 lutego 2013 r. wyrok, którym oddalił skargę Fundacji ClientEarth dotyczącą rozbudowy Elektrowni Opole. Decyzję o dalszych krokach podejmiemy po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wspierajmy młodych w kupowaniu mieszkań energooszczędnych!


Stanowisko WWF Polska i Koalicji Klimatycznej w sprawie nowego programu przygotowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pod nazwą „Mieszkanie dla Młodych”.

List otwarty do Ministrów Finansów państw członkowskich UE


Koalicja Klimatyczna podpisała apel przygotowany przez organizację Transport & Environment (T&E) w sprawie zwiększenia opodatkowania paliw transportowych przez Unię Europejską. Taka decyzja służyć ma zwiększeniu efektywnego wykorzystania paliw kopalnych, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych...

Trudne klimatyczne rozmowy zakończone, ale klimat nadal zagrożony


Jeśli nie my to kto, jeśli nie teraz, to kiedy? – te dramatyczne słowa, wzywające do działania na rzecz ochrony klimatu, zostały wypowiedziane przez Naderev Saño, negocjatora zniszczonych przez tajfun Bopha Filipin, na zakończonej 8 grudnia 18. Konferencji Klimatycznej w Katarze (COP18).

Polska ponownie otrzymała Skamielinę Dnia


Już po raz drugi podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego Polska otrzymała Skamielinę Dnia – anty-nagrodę przyznawaną przez sieć organizacji pozarządowych CAN International za blokowanie ogólnoświatowego porozumienia w sprawie działań na rzecz zmian klimatu.

Kto o czym mówi na COP


Dziś zamiast bardziej osobistej relacji przekazuje pod rozwagę cytaty z wypowiedzi polityków (i nie tylko) z COP18. Do przemyślenia i pod rozwagę. Zaczynając od wypowiedzi Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona z wczorajszego otwarcia części spotkania „wysokiego szczebla”.

Drugi tydzień Szczytu Klimatycznego COP18


"Podwińcie rękawy, jest wiele do zrobienia!" – wskazówki od organizacji pozarządowych do decydentów obradujących w Katarze.

Podziękowanie dla Koalicji od ZPFEO


Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wyraziło podziękowanie dla Koalicji Klimatycznej m.in. za współpracę przy ustawie o OZE. Koalicja Klimatyczna dziękuje za uznanie.

Największa Konferencja Klimatyczna ONZ znowu w Polsce


Podczas odbywającej się właśnie 18. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP18) w Doha w Katarze, postanowiono, że następny Szczyt Klimatyczny (COP19) odbędzie się w Polsce. Za rok do Warszawy może przybyć nawet 30 tysięcy gości, w tym delegacje niemal...

COP18 – 20 lat złej polityki klimatycznej Polski wg CAN International


Organizacje pozarządowe z całego świata zrzeszone w międzynarodowej sieci Climate Action Network (CAN), podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Doha, źle ocenili działania Polski na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

COP18, Dzień I, 26 listopada


Oficjalnie rozpoczęto obrady 18. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian klimatu (COP18) w Doha w Katarze.

Ukryte koszty planowanych odkrywek sięgają 10 mld zł rocznie


Nawet 10 mld złotych rocznie będą wynosić straty społeczne i środowiskowe związane z produkcją energii, jeśli uruchomione zostaną nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego.

Polska antyliderem w walce ze zmianami klimatu


List otwarty do Ministra Środowiska Marcina Korolca w związku ze spotkaniem Rady UE ds. Środowiska w dniu 25 października 2012 roku.

Pracowniku biurowy wystąp z biura, wpuść NATURĘ!


Sygnał i marsz… Przerwa lunchowa w stylu ecoactive rozpoczęta. 100 osób pod wodzą Fundacji Aeris Futuro wzięło udział w happeningu „Natura wkracza do biura”, który odbył się 5 października 2012 roku w centrum Krakowa przy ul. Lubicz.

Powiatowe debaty o dobrym klimacie


Podyskutujmy o klimacie! - to hasło, pod którym ruszy w październiku cykl 90 powiatowych debat klimatycznych. Organizatorzy debat chcą, aby ochrona klimatu stała się istotnym punktem w strategiach rozwoju powiatów. Debaty organizowane są przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów...

Oburzające słowa ministra Budzanowskiego


Koalicja Klimatyczna jest oburzona słowami ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego krytykującego prawo organizacji pozarządowych do domagania się przestrzegania prawa w Polsce.

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej