Koalicja Klimatyczna

Uwagi do aktów prawnych

EUROPA W RUCHU. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie...


Uwagi Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego (PKEOM), w imieniu Koalicji Klimatycznej, popierane przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „EUROPA W RUCHU....
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

Uwagi do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach...


Uwagi Koalicji Klimatyczne do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w odpowiedzi na konsultacje ogłoszone 27 kwietnia 2017 r. Koalicja Klimatyczna z zadowoleniem przyjęła kompleksową propozycję wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce. Projekt ustawy co do zasady w...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

Uwagi do rozporządzeń OZE


Załącznik 1: Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. Załącznik 2: Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

Stanowisko ws. strategii energetycznej AIIB


Polska jest jednym z państw założycielskich Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. AIIB), który rozpoczął działalność operacyjną na początku tego roku. Obecnie instytucja ta wypracowuje sektorową strategię energetyczną. Niestety, w wewnętrznej polityce dotyczącej informacji...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

w sprawie projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”...


Projekt „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (SOR) generalnie wpisuje się w prezentowane przez polityków i wiele kół gospodarczych pogląd, że unijna polityka klimatyczna jest groźna dla polskiej gospodarki oraz należy dążyć do jej osłabienia. Mimo wielu pozytywnych, jednak rozproszonych...
Więcej

Uwagi do Projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy


Koalicja Klimatyczna docenia możliwość odniesienia się do propozycji zawartych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Formalny proces konsultacji założeń oraz projektów ustaw powinien być standardem przy pracach nad wszelkimi propozycjami legislacyjnymi opracowywanymi w urzędach...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

W sprawie stanowiska rządu do dokumentu UE „Wniosek dotyczący decyzji...


Koalicja Klimatyczna w pełni popiera opublikowany przez Komisję Europejską „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” (COM(2016) 062). Wyrażamy naszą...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

Uwagi do projektu ustawy o efektywności energetycznej z dnia 5 lutego...


Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE1 ("EED") wymaga od państw członkowskich między innymi ustanowienia systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej, w wyniku których w okresie 2014 – 2020 będą uzyskiwane oszczędności energii wynoszące 1,5% rocznie lub alternatywnych...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

Stanowisko członków Koalicji Klimatycznej w sprawie wybranych...


W naszej ocenie zreformowany system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) powinien zostać utrzymany jako podstawowy instrument redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz skuteczny element realizacji polityki klimatycznej UE. Mając na uwadze zobowiązania państw podjęte na...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

Stanowisko Koalicji Klimatycznej do projektu PEP 2050


Prezentowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 odbiega od standardów, jakim powinien odpowiadać dokument strategiczny. Opiera się na nieaktualnych danych i założeniach oraz niewłaściwej ocenie sytuacji w energetyce krajowej i światowych trendach. Zdaniem Koalicji Klimatycznej przyjęcie...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł

Wstępna opinia Koalicji Klimatycznej w sprawie Narodowego Programu...


Powstanie dokumentu „Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej” (NPRGN) należy uznać za istotny krok w kierunku strategicznego myślenia odnośnie przyszłości polskiej gospodarki. Ważnym jego elementem jest konieczność dbania o środowisko naturalne, w tym o ochronę klimatu. Dlatego NPRGN,...
WięcejPobierzPobierz Pobierz artykuł
Polub nasObserwuj nasFlickr

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej